تبریز در گِل

یک سیلی من میگم ،یک سیل آنچنانی شما تصّور کنین 

تا زانو در گِل فرورفتن این باید باشه ،معلوم نیست چه خبره ؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسن

به این میگن مدیریت شهری در حد جهانی دیگه