درس شیرین ِ ...

پسرم :این تاریخ و اجتماعی و جغرافی به چه درد من می خوره ؟چرا باید حفظ کنم ؟اصلا من خوابم میاد ،میرم بخوابم .

جدّی رفت خوابید !!! 

/ 3 نظر / 4 بازدید
فرزانه

ما دیشب با حرفه و فن دعوا داشتیم هر بخشو می خوند داد می زد از اینا بدم میاااااااااد ... من دیدم قضیه جدیه گفتم بذارم یه خورده خودشو خالی کنه اقلا داد بزنه

مینجق

از طرف من به پسر جان بگویید به درد می خورد. فردا که ان شا الله در کاری موفق شد و در جلسات مختلف نشست ابتدای جلسه یک صحبت مختصر نامربوط می کنند. آنجا از همین معلومات باید بهره بگیرد. اگر درآن 5 دقیقه ی اول معلومات کافی برای اداره ی یک بحث این چنینی در مورد تاریخ یا جغرافیا نداشته باشد تحویلش نمی گیرند. چندان حسابش نمی کنند ولو این که در رشته ی تخصصی اش سرآمد باشد. چه پژوهشگر باشد چه یک مدیر چه یک مهندس چه یک پزشک. ادبیات و آیین نگارش و... هم به درد می خورند. پس فردا وقتی متنی را به منشی اش می دهد اگر از نظر املایی و یا انشایی در حد مطلوب نباشد منشی به او به دیده ی یک فرد فرهیخته نمی نگرد. کسانی که در این زمینه ها مشکل دارند مجبورند مرتب از "من رئیسم" برای جلب احترام مایه بگذارند و مشکلات از همینجا آغاز می شود. اما اگر سواد عمومی در تاریخ و جغرافیا و ادبیات و.... بالا باشد احترام به عنوان یک فرد فرهیخته طبیعی به دست می آید و نیاز به هارت و پورت نشان دادن اهرم های فشار و تهدید برای جلب احترام پیش نمی آید.

به پسرام

پس جدي جدي آقا پسرتون داره بزرگ مي شه!!