راز

وقتی موضوع انشاء مشخص میکنن من هیچی به ذهنم نمیرسه دوست دارم خودم بنویسم از ته ته ته دلم !!! موضوع انشاء فکرم رو قفل میکنه !!! دوست ندارم از کتاب حفظ کنم بنویسم .

کاملا درک می کنم .منم اینجوری بودما می دونستی ؟ اغلب انشاهای منو مامانم می نوشت :))) این راز من و مامانم بود .

وای مامان خیلی خوبی !!!!!! می فهمی چی میگم به دوستام گفتم بهم خندیدن ولی من راز تو رو به کسی نمیگما !!!

/ 0 نظر / 6 بازدید