آقا ممنونیم

اونقدر غُر زدیم ،شوفاژهای مدرسه ی پسرم درست شد 

                                                        با تشکّر ویژه از مسؤلین راهنمایی شهید مدنی 

/ 1 نظر / 4 بازدید
یاسمن

مبارک باشه! زنده باشید که به خاطر رودربایستی از حق فرزندانتان نمی گذرید.