کسی معنای دلتنگی را نمی فهمد سکوت کن .

سکوت ،سکوت ،سکوت  تا کِی ؟

/ 0 نظر / 9 بازدید