سری صبح

دوستان انجمن ادبی  اوّل یک صبحانه ی جانانه مهمانت می کنند .حافظ که طبق معمول پای ثابت جلسات هست امّا بعد ... حافظ به آذری !!! ترجیح می دهم گوش کنم !(اصولا من حاضرم هرجلسه یک میز صبحانه ی شاهانه آماده کنم ولی درس پس ندهم ) عجیب به محمود دولت آبادی ارادت دارند ... . برای من اوّلین مزیّت این جمع زمانش هست هرچند که فعلا نمی تونم کفش بپوشم و فکر کنم این هفته هم خونه هستم ولی تکالیفم رو انجام میدم !

تکلیف این جلسه خلاصه ی داستان ِعقیل دولت آبادی 

/ 1 نظر / 8 بازدید

چه بلایی به سر پایت آورده ای ؟ میخچه اینجوری ندیده بودیم