یک مادر ِ رؤیایی

با خودم فکر می کردم سالها بعد که بچّه ها بزرگ شدند و اینجا رو خوندن چه عکس العملی خواهند داشت ؟

                     

/ 2 نظر / 4 بازدید
پیمان

منتظر گزارش مبسوط شما از مراسم امروز پتروشیمی هستیم![لبخند]

یاسمن

خسته نباشید آنا جان. من هم مثل پیمان کنجکاوم بدانم چه خبر بود.