چهارمین نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی درحمایت از کودکان سرطانی

 

 


چهارمین نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی ویژه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ...
یازده الی شانزده شهریورماه 1391
تبریز - میدان ساعت - عمارت شهرداری تبریز

/ 3 نظر / 19 بازدید
باهری

سلام افسوس که دست ما کوتاه و خرما برنخیل ! است. [لبخند]

panda

من رفتم.نمايشگاه کوچيک ولی جالبی بود.