هیچ فکر کرده اید چرا ؟

راستی چرا؟
همانقدر که مسخره می کنیم احترام نمی گذاریم. همانقدر که اشتباه میکنیم تفکر نمیکنیم. همانقدر که عیب میبینیم برطرف نمی کنیم. همانقدر که از رونق می اندازیم رونق نمی بخشیم. همانقدر که کینه به دل می گیریم محبت نمی کنیم. همانقدر که حرف میزنیم عمل نمی کنیم. همانقدر که می گریانیم شاد نمیکنیم. همانقدر که ویران میکنیم آباد نمیکنیم. همانقدر که کهنه میکنیم تازگی نمی بخشیم. همانقدر که دور میشویم نزدیک نمی کنیم. همانقدر که آلوده میکنیم  پاک نمیکنیم. همیشه دیگران مقصرند ما گناه نمیکنیم.

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
ایهام

فکر می کنم تکراری بودن این جمله ها را خفه کرده و قدرت انتقال را از آن ها گرفته، باید راه های تازه تری برای انتقال این حرف ها پیدا کرد.

مهران - بوی خاک و بلوط

راستی چرا اینطوریه .... ؟ .. چند وقته نیومدم اینجا چقدر عوض شده .... آنا ... چند وقتیه منم به مامانم میگم آنا [قلب] .... همشم تفصیر شماس [چشمک]

باهری

سلام دلیل اصلی همه آنچه گفتید در یک جمله نهفته است "سست شدن ارکان نظام اخلاقی جامعه" [گل]