یک عدد خواهر فولاد زره

همسرم دیشب می گفت :کوتاه بیا ،آسون بگیر برادرت هنوز خیلی کم سن و بی تجربه هست ولی جواب من مثل همیشه روشنه 

برادرم تازه درسش رو تموم کرده ،تازه میره سر کار به سلامتی ولی اینا برای من دلیل نمیشه .اگر حالا نتونه روی پای خودش بایسته پس کِی ؟مخصوصا که هیچ پشتیبان و حمایتی پشت سرش نیست .پس به عنوان یک خواهر ِ فولاد زره مجبورم سخت گیر باشم .

فکر نکنم تا به حال آهنگ ِ تپش های  قلبم برای برادرم تغییر کرده باشد ولی جاهایی هست که باید انعطاف نداشت حتّی برای عزیزانت 

برادرم باید این آپارتمان را بخرد .نقطه سر خط

/ 0 نظر / 4 بازدید