فردا روز دیگری است

دخترم نشست روبرویم و زُل زد توی چشمام ! مامان خانم من یه حرف جدّی دارم با شما ؟

بفرمایین 

من تصمیم گرفتم برم کلاس نقّاشی این کلاس نقّاشی که می رفتم دیگه جوابگوی من نیست ! همه اش بچّه گانه شده برای من ! می خوام سیاه قلم یاد بگیرم .لطفا! به درسام هم می رسم .

چند جا سر زدم .اغلب قبول نکردند و گفتن برای طراحی زوده حاضر هم نشدن نمونه کارهاش رو ببینن !یه جا که گفتن در حد کپی کارتون های والت دیزنی براش خوبه !!! وقتی توضیح دادم که کپی نمی خوام !مربی خندید و گفت که انتظارم بالاست ! همین که چند تا از کاراش رو به دیوار بزنم و به بقیه نشون بدم دلسرد میشم !!! اتفاقی جایی رو دیدم با هم رفتیم کارهاش رو دید با دخترم صحبت کرد و گفت طراحی رو از پایه شروع می کنیم .با کّلی ذوق و شوق وسایل طراحیش رو آماده کرده که فردا بره

/ 5 نظر / 4 بازدید
مینجیق

[گل]مبارک باشه! هنرمند بزرگی خواهد شد

این دختر خوشگلمان به کی رفته ؟

ه.ا

می دونی از چی خوشم میاد که اینقدر سمجات به خرج میدی برای بچه هات

ه.ا

ببخشید سماجت