سیزده سال ِ تمام

وقتی تولّد سیزده سالگی پسرت مصادف با عاشوراست و دو تا انگشت شست قلمبه ی پانسمان شده هم دارد .مستأصل می مانی که چه کنی ؟

صبح بهش میگم تولّدت مبارک .چند روز بگذره تولّد ِ با کیک داریم .

- خودم میدونم .من دیگه بزرگ شدم ! 

یه لحظه یادم افتاد دوسالش  که بود از یه ماه قبل تر هرکسی رو می دید می پرسید :چند روز به پنج آذر مونده ؟ 

/ 1 نظر / 4 بازدید
کیانادخترشهریوری

تولدت مبارک آذربایجان اوغلو...[بغل] اینم یه بغل کیانایی واسه پسر نوجوانمون.