/ 4 نظر / 4 بازدید
...

تو یک قدم جلوترت رو می تونی ببینی که این چیزا رو می خونی؟

...

چرا نفهمیدم ؟این بابا هم مثه بقیه میگه خانما جاشون تو آشپزخونه ست

ا. ش.

به "..." آنا دوست خوب و آزاد اندیشیه که می خواد مطالبی را که به نظرش مهمه و جای بحث داره، فارغ از این که بهشون معتقد هست یا نه به دیگران معرفی کنه. این احساس من از عمکرد ایشانه و از این بابت عمیقاً بهشون احترام می گذارم چون دید وسیعی داره. شده گاهی مطالبی هم معرفی کرده که من شخصاً حس موافقی با آنها نداشتم، اما از احترام من به ایشان ذره ای نکاسته بلکه بیشتر هم کرده. میزان 2 هم در بعد کیهانی نوشته شده اگر دوست داشتی بخوان و بیا برای خود ما آن جا بنویس تا صحبت کنیم.

...

من هم از این عصبانی هستم که چنین زنی با شخصیتی که از نوشته هاش نشون میده چرا باید جذب این قصه ی تکراری بشه ؟ چرا یک زن نمی تونه مدیر باشه ،چون مردا به پیشرفت زنان حسادت میکنن ؟چون زنها باید همیشه دستشون رو جلوی مردا دراز کنن و ضعیف باشن آنا خوش به حالت که چقدر خونسردی و چقدر ساده