آنا

آیینه سکوت رو  به آنا تغییردادم .

/ 3 نظر / 4 بازدید
باهری

... چرا ؟ نکنه قصد دارید قفل سکوت روبشکنید و... ودرودبر شما

یاسمن

چه خوب!

دیمزن-

آره به نظر من هم این بهتره فکر کنم بقیه با این اسم بیشتر بشناسنتون