روحی بس اَرزان

این که بعضی ها فقط دوست دارند نسخه بپیچند برای هر موضوعی ،کلافه ام می کند .چه لذّتی دارد که نادانی ِ روشنفکرانه ی خودمان را به رخ دیگران بکشیم .یکی از نزدیکان ِمن اصطلاحی برای ِدسته بندی افراد دارد.

برای مثال :اون خانمه که شبیه خانمای ِ گرون قیمته !!!! بیشتر منظورش مارک لباس طرف هست

              :نه ولش کن اون خانم ِ اَرزون یا اون آقای ِ اَرزون !!!!!!!

هیچ خوشم نمی آید.هیچ ،انسان یعنی انسان سوای قیمت لباس و ملیّت و عقیده و دینش.همین انسان ِ محترم کنار کسی که به اصطلاح خودش گرونتر از خودشه چنان دست و پاشو گم میکنه که بیا و ببین.ترجیح می دهم کُنج خانه بنشینم و با بچّه ها سروکلّه بزنم.تا وقتم کنار چنین روح ِ ارزانی تلف شود.

 

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
باهری

... خیلی از آدمها !! هم مثل هر کالای دیگه بهایی دارند.اندک اند انسانهایی که روشون نمیشه قیمت گذاشت.اونها رو اصلانمیشه با معیارهای مادی سنجید واندازه گرفت... دلم لک زده برای یک لحظه نه بیشتر برای همنشینی با این جور آدمها. [گل]