پست های ارسال شده در فروردین سال 1390

عروسی

پنجشنبه ی گذشته تهران بودیم برای ِعروسی یکی از عزیزانمون وهنوز دخترم در رؤیاست و بیدار نشده مامان؟؟؟ دخترا ازدواج میکنن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید
اگر این پنجم تموم بشه جشن می گیرم. خسته شدم . خسته شد. خسته شدند. . . .
/ 2 نظر / 18 بازدید
مکان: هواپیما زمان: نصفه ی شب پسرم :سودوکو حل میکرد دخترم :نقّاشی میکشید من: کتابم افتاده بود زیر صندلیم اون پایین پیداش نمی کردم همسرم:توی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید