پست های ارسال شده در مهر سال 1390

ساربان

ائـی ســاروان آهــسـتـه گـئـت ، آرام جـانـیم دیر گـئـدن آلمیش چکیـر یـار کـؤنـلـومـو ، کـؤنلو آلانیم دیرگـئـدن هیجران عــذابی بیر طــرف ، ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید
در نقش پدر یا مادر ،آنچه که هستید به شیوه یی بسیار مؤثرتر به فرزندانتان می آموزد،تا آنچه که می ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید