پست های ارسال شده در دی سال 1390

2

همانا آرزومندِ روزی هستم که یاد بگیریم آشغال را از پنجره ی ماشین پَرت نکنیم.
/ 1 نظر / 15 بازدید