پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

دخترم : -وقتی هم سن من بودی ،خودت می رفتی کلاس زبان ؟ بله ،من خودم با اتوبوس می رفتم. -پس بابا کجا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید

آذرخشی در تاریکی

برای من آن  نگاه ِ امن ِ مطمئن  لبخند ِ  همیشگی ِ گرم قدم های ِ خسته ی ِامیدوار بسان آذرخشی بود درتاریکی ِ بی قراری هایم    روز مرد مبارک 
/ 0 نظر / 16 بازدید