پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

عشق

عشق برخی اوقات تحمل کردن استاینکه با وجودِ زخم‌های زندگیبتوانی هنوز پا برجا باشی...عشقگاهی زندگیبا سینه‌ایی بدونِ نفس استو بدان که ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید