پست های ارسال شده در دی سال 1393

حسن مرتب کردن مجله های آشپزی پیدا کردن دفترچه یادداشتم بود :)))  حرف که از دهان یک نفر بیرون آمد،مثل دربازشده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید
جمعه همسرم تمام روز معلّم فیزیک پسرجان بود و عصر هم علوم داشت با دخترش:)) شب نشسته بود می گفت تمام ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 19 بازدید