پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

...

جاهایی هست ،کلمات را گُم می کنم . ردیف نمی شوند ! مثل دانه ای از رَج در رفته !
/ 1 نظر / 17 بازدید