اندر دختر خاله شدن بعضی ها

به خاله زنگ زدی ؟حالشو بپرسی؟

دخترم :نمی خوام صحبت کنم .حالش خوبه دیگه خیلی هم خویه !

این جورابا رو خریدم بدیم به نی نی  خاله ،ببین چه کوچولو هستن

دخترم :دیدم ! من که نمیدم اصلا باخاله کاری ندارم

/ 0 نظر / 6 بازدید