پرواز

این هفته جفتشون اردو رفتند و من فقط تماشا کردم که چطور با هم گروهی ها تقسیم کار کردند . وسایل لازم رو جمع کردند . به هم توصیه کردند ! که حتما لباس گرم بردارند !! این یعنی یک مرحله رو هم رد کردند ! 

/ 0 نظر / 23 بازدید