طرح تابستانی

برای کسایی مثل من تابستونا یعنی رفت و برگشت متعدد روزانه !کافیه فقط بچّه ها برن کلاس زبان و ورزش کل ّ ِ هفته پر میشه مخصوصا که تفکیک جنسیتی هم برقرار هست و طرح زوج و فرد کلاس ها هم مزید بر علّت !بهترین راه حل برای مادرایی مثل من که فاصله بین کلاسا علّاف نشیم کتابه (البتّه به نظر من ) حالا هر موضوعی که علاقه داریم یا حداقل جدول و سودوکو خیلی بهتر از وقت تلف کردنه 

رفته بودم دنبال دخترم که چند تا از مادرا جلسه تشکیل داده بودند !یکیشون  که دورادور منو می شناسه صدام کرد که نرو ! اون کاغذ پاره رو بزار کنار بیا از خودت بگو !!!! منظورش از کاغذ پاره خیّام نامه ی عزیز ِ پدر همسرم بود که امانت گرفتم !!!

خب چی بگم ؟

- چند تا بچّه داری ؟از زندگیت راضی هستی ؟خونه تون کجاست ؟شوهرت کیه ؟کارش چیه ؟از خانواده اش راضی هستی ؟... 

همشو بگم ؟!!!

- بگو وقت بگذره دیگه 

...

ما خانما چرا وقتمون رو بی خود تلف می کنیم ؟!

/ 1 نظر / 32 بازدید
فرزانه

سلام من اون فاصله ها رو پياده روي مي كنم چون يا نميشه سنگيني نگاه كساني را كتاب دستت مي بينند را تحمل كني يا اصلا نمي گذارند كه بخواني ... البته پسرك ديگه خيلي كلاسا را خودش تنهايي ميره