رسیدن به حال

گاهی خلاء شفا دهنده است .

/ 3 نظر / 4 بازدید
سروناز

گاهی چقدر دست نیافتنی هستی !!!!

مهناز

خلا جای خود ماها رو دور هم جمع کردیا شفا بود شفا به نوبه خودم سپاسگزارم آدرس اینجا رو به بقیه ندادی نه ؟

دوست

گذشتن از قال و رسیدن به حال ؟