پریشانی روزگار

بعضی وقت ها هر چه کلمات را زیر و رو می کنی به جایی نمی رسی ! ردیف نمی شوند ! اصوات گلوله می شود توی حلقومت و لب هایت مهر می شوند. همینطور نگاه می کنی ... . عجب روزگار پریشانی ...

/ 1 نظر / 14 بازدید

[لبخند]