تبریز در دود

خیلی سرده ! پتو پیچی شده  نشستیم ! اگر  مثل ما یخ می زنید توصیه می کنم به روش قدیم آجر گرم کنید و یا کیسه ی آب گرم همراهتون باشه  ! یه کتری یا قابلمه ی آب بزارین روی گاز و حدالامکان بیرون نرین !هوا هیچ تعریفی نداره :( تبریز نفس ندارد به قول سحر 

/ 12 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مسیج فا

پیامک عاشقانه ، احساسی ، فلسفی ، جوک ، دلتنگی ، دوستی ، جدایی ، تبریک ، غمگین ، بی وفایی ، مناسبتی ، خداحافظی ، محبت آمیز ، بی قراری ، سرکاری ، جالب ، رسمی و محترمانه و....

مسیج فا

پیامک عاشقانه ، احساسی ، فلسفی ، جوک ، دلتنگی ، دوستی ، جدایی ، تبریک ، غمگین ، بی وفایی ، مناسبتی ، خداحافظی ، محبت آمیز ، بی قراری ، سرکاری ، جالب ، رسمی و محترمانه و....

مسیج فا

پیامک عاشقانه ، احساسی ، فلسفی ، جوک ، دلتنگی ، دوستی ، جدایی ، تبریک ، غمگین ، بی وفایی ، مناسبتی ، خداحافظی ، محبت آمیز ، بی قراری ، سرکاری ، جالب ، رسمی و محترمانه و....

مسیج فا

پیامک عاشقانه ، احساسی ، فلسفی ، جوک ، دلتنگی ، دوستی ، جدایی ، تبریک ، غمگین ، بی وفایی ، مناسبتی ، خداحافظی ، محبت آمیز ، بی قراری ، سرکاری ، جالب ، رسمی و محترمانه و....

مسیج فا

پیامک عاشقانه ، احساسی ، فلسفی ، جوک ، دلتنگی ، دوستی ، جدایی ، تبریک ، غمگین ، بی وفایی ، مناسبتی ، خداحافظی ، محبت آمیز ، بی قراری ، سرکاری ، جالب ، رسمی و محترمانه و....

مسیج فا

پیامک عاشقانه ، احساسی ، فلسفی ، جوک ، دلتنگی ، دوستی ، جدایی ، تبریک ، غمگین ، بی وفایی ، مناسبتی ، خداحافظی ، محبت آمیز ، بی قراری ، سرکاری ، جالب ، رسمی و محترمانه و....

مسیج فا

پیامک عاشقانه ، احساسی ، فلسفی ، جوک ، دلتنگی ، دوستی ، جدایی ، تبریک ، غمگین ، بی وفایی ، مناسبتی ، خداحافظی ، محبت آمیز ، بی قراری ، سرکاری ، جالب ، رسمی و محترمانه و....

مسیج فا

پیامک عاشقانه ، احساسی ، فلسفی ، جوک ، دلتنگی ، دوستی ، جدایی ، تبریک ، غمگین ، بی وفایی ، مناسبتی ، خداحافظی ، محبت آمیز ، بی قراری ، سرکاری ، جالب ، رسمی و محترمانه و....

فرزانه

چند وقته از اون بادهای معروف هم خبری نیست شهر فرو رفته در دود و دم ... هوا خیلی دلگیره

س ح ر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921028000509