جهت اطلاع

بدانید و آگاه باشیدکه مهربانترین دشمنان و نادان ترین دوستان همانا خاله زنکها می باشند .

/ 2 نظر / 4 بازدید
دوست

اونوقت کسی مثل شما رو چه به خاله زنکها !؟

مامانی جدید

[قهقهه] خاله زنکها رو خوب اومدیا