گذشته

ببینید 

/ 7 نظر / 5 بازدید
چیچک

یعنی آخرش پشیمون شد برگشت پیش زنش ؟

دوست

گذشته همیشه بخشی از حال و آینده است چه بخواهیم و چه نه تاثیرش را می گذارد اما این فیلم سوای نشان دادن این خاصیت گذشته نشانگر تاثیر عشق است بر روابط انسان هایی از جنس خودمان و رد پای حضور عشق در بند بند وجود ما و همینطور انتخاب های اشتباه و پیامدهایش

آخه کدوم مرد ایرانی اینقدر خونسرده که احمد باشه ؟! تازه با مردی که زنش باهاش رابطه داره یه جا هم باشه ! لوله رو هم باز کنه ؟!

من

مهمترین نکته ای که در فیلم باید به آن اشاره کرد بحث گذشته انسان هاست ، انسانی که همراه نگاه به گذشته مهمترین وجه برای تصمیم گرفتن در حال اوست ، هایدگر انسان را تاریخ مند میداند ، یعنی انسان همواره با گذشته خود زندگی می کند ، تاریخ مندی انسان نه هم چون امری مرتبط با خود فرد بلکه امری است که با "ما" یعنی با جمع مرتبط می باشد . (در فیلم این موضوع را بهتر درک میکنیم ، یک خودکشی چگونه جمعی را درگیر میکند ) کوه و سنگ دارای گذشته ای هستند که آنها را چنان که اکنون هستند شکل داده ، اما آن ها گذشته خویش نیستند. انسان ، هم دارای گذشته خویش است ، و هم با آن گذشته ، هم اکنون ، میزید . انسان دارای گذشته خویش است به این معنا که از آن با خبر است ، و با آن کار می کند ، "انسان گذشته خویش است" . انسان چنان عمل می کند ،می شناسد ، و بیان می کند که گذشته اش مطرح، و تا حدودی شناخته می شود . در هر طرح اندازی و هرگزینش میان امکان ها ، انسان همواره به عنوان گذشته ی نسل او نمایان می شود. (1) نکته دیگری که در فیلم مطرح می شود ، نبودن حقیقتی واحد است. در فیلم هر کس آن یکی را متهم به دروغ گفتن میکند ، اما حقیقت را که

من

یادم رفت بگم که نظر قبلی من قسمتی از نوشته طاها بخشی نژاد درمورد این فیلمه

ا. ش.

عالی!