اولتیماتوم

میریم خونه ی آبابا زود باشین ببینم 

- جفتشون با نگاهی عالمانه همدیگه رو برانداز میکنن ! تو برو ،نه این دفعه خودت برو !

مگه با هم نمیریم ؟

- نه آخه میدونی ... . اِ ؟آبابا گفته تا یاد نگرفتین بی خود بحث نکنین  یکی یکی بیاین !خب ما هم هنوز به تفاهم نرسیدیم !تصمیم گرفتیم نوبتی بریم !!

/ 1 نظر / 4 بازدید
بولوت

نازی. چقدر منطقی برخورد کردن!