این مکان مجهز به دو فرزند می باشد

پسرم :  می بینی تکنولوژی چقدر پیشرفت کرده ! این که تو و بابا توی یک گروه باشید قطعا پاسخ سوال خودته ! یادته می پرسیدی آخه توی گوشیت چه خبره ؟!!!

دخترم : خب امروز توی گروه ها چه خبره ؟راستی اون چالش کتابا خیلی خوب بود !!!

/ 4 نظر / 6 بازدید
ثمین

بعد بهانه بیار گروه شما اینجور و اونجور :))) پس لو رفتی

ساناز

مجهز به دو فرزند [قهقهه] بعد بگو این دختر به کی رفته ؟

سارا

آنا جان لطفا یه بارم لینک دراپ باکس رو می فرستی ؟