تا کجا می برد این نقش به دیوار مرا ؟

 ...

در فضایی که مکان گم شده از وسعت آن

 می روم سوی قرونی که زمان برده زیاد

گویی از شهر جبریل در آویخته ام

یا که سیمرغ گرفته است به منقار مرا . 

*

تا کجا می برد این نقش به دیوار مرا ؟

تا به انجا که فرو می ماند

چشم از دیدن و لب نیز زگفتار مرا .

                                                               "محمد رضا شفیعی کدکنی"

/ 1 نظر / 7 بازدید
الهام

شهپر جبریل صحیحه البته که جسارت منو باید ببخشید