خدایا

 

ما همه نَفسی و نَفسی می زنیم     گرنخوانی ،ما همه آهَرمَنیم 

                                                                                       مولوی 

/ 1 نظر / 4 بازدید
...

?!