فصلی جدید

این روزها ی پسرم 

خودم میرم،خودم می تونم ،من بزرگ شدم ،چرا نه ؟یعنی در مورد من چی فکر می کنی ؟من دیگه بچّه نیستم ،من از عهده اش برمیام ،می خوام تنها برم ، می خوام تنها برگردم،می خوام با پول خودم بخرم،منو درک نمی کنی ،چرا منو درک نمی کنی ؟یه لحظه (این یه لحظه حداقل نیم ساعت طول میکشه ) !یه چیزی هم بهش میگی گریه میکنه !! این آقای کوچک ِ ما

/ 3 نظر / 4 بازدید
سوسن جعفری

خدا حفظش کنه :) آنا جان بسته رسید و بینهایت ممنونم از لطف شما و زخمت آقاتون :) فقط میشه شماره حسابی چیزی مرحمت کنید؟ [ماچ]

رهگذر

یادش بخیر چه عجله ای داشتیم واسه بزرگ شدن و اینکه همه کاره ی زندگی خودمون بشیم! [پلک]

adamak

ادم وقتی کوچیک خیلی دوست داره ادای ادم بزرگ ها رو در اورد. اما وقتی بزرگ میشی دلت میخواد کوچک باشی