دریغایی

من با تو  

          عشق را 

                  در آفرینش 

         و رنج را 

                  در رویش 

                             شناختم ...

                                                    منوچهر کوهن 

/ 2 نظر / 4 بازدید
ساینا

چه بلایی سر موضوعات وبلاگت آوردی ؟