روز عشق به سبک ما

سکانس اوّل 

عصری دیدم دخترم تور قرمز انداخته رو سرش ،دمپایی پاشنه بلندش رو هم پوشیده و با ادا و اطوار می گرده 

خب چه خبر ؟

وای مامان روز عشقه ها !وای چه روز خوبیه !

پسرم:اَه این دخترا 

دخترم :برو به درسات برس به من چی کار داری ؟تو که دختر نیستی قرمز بپوشی !!

پسرم:آره خداروشکر که نیستم مگه من توت فرنگی ام !

 

سکانس دوم 

بعد از شام 

همسرم: حالا دخترم یه بوس روز عشق بده به بابا

دخترم :اَه مگه من نهصد و نود سالمه ؟؟؟؟؟؟؟؟ بوس قُلی(لقب همسرجانمان است به سعی ِ دخترم )

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مینجق

در بهای بوسه ای جانی طلب می کنند این دلستانان الغیاث! الغیاث از جور خوبان! الغیاث!