وقتی بابا غیر مستقیم صحبت میکند

پسرم همکلاسیش رو زده و کمی تاقسمتی مجروح کرده.یواشکی رفتم ازاتاق به همسرم زنگ زدم که موضوع اینه بعدازافطارباید بریم عیادت فلانی ،درضمن وقتی میای خونه خودت یه جوری سرصحبت رو با پسرک باز کن نفهمه من گفتم .خودش بهت بگه

بابامون می آید و کاملا کارشناسانه وارد عمل می شود

- خب چه خبر؟چی کارکردین ؟درس چی خوندین ؟کی کی رو زده ؟!!

/ 0 نظر / 5 بازدید