چند صفر یعنی :

وقتی می بینی بچّه ها پچ پچ میکنن ،من ِ فضولت خودنمایی میکنه و یواشکی گوش میکنه ،به اینم قانع نمیشه روی نوک انگشتش بلند میشه تا ببینه اون کاغذی که دستشونه چیه ؟

و من ِفضول یه آگهی تبلیغاتی ِ آژانس مسافرتی رو میبینه 

دخترم :داداش ببین مالزی چی ؟

پسرم :اصلا حرفشو نزن ببین چند تا صفر داره !

دخترم :خب پس چی ؟ببین کیش چطوره ؟

پسرم :اصلا فکرشو نکنی ها نزدیک خلیج فارسه 

دخترم :ببین یه جایی با هواپیما هست ؟

پسرم:هواپیما رو می خوای چی کار ؟

دخترم :بریم یه جای ِ بی هواپیما 

پسرم : امسال عید مسافرتم نریم خوش میگذره ها کارتون می بینیم ،بازی می کنیم 

دخترم :اینارو به نی نی ها میگن ،من میدونم چند تا صفر یعنی چی ؟

پسرم :آفرین بیا بازی کنیم ! این آگهی رو به بابا و مامان نشون نمیدیم

 

و من ِ فضولت  شرمنده می شود و از طرفی خوشحال است و از جهتی دیگر افسوس می خورد که چرا ؟

 

پ ن : از این که بچّه ها این مفاهیم رو یاد گرفتن خوشحالم ولی از طرفی فکر میکنم اونها هنوز باید بچّگی کنند .امّا فکر کنم بیشتر خوشحالم

/ 0 نظر / 3 بازدید