پیک

_ زیست رو خیلی خوب نوشتم ولی این دلیل نمیشه برم تجربی !

مگه من چیزی گفتم ؟

_ به بقیه ابلاغ کن 

مثلا؟

_ خاله 

/ 0 نظر / 6 بازدید