تولد ائلین

دخترم حاضر میشد که بره تولد ائلین ،دم در گفتم زیاد شلوغی نکنین ! شام مهمون دارن 

خب میرم میگم سلام ائلین من اومدم تولدت رو تبریک بگم و میشینم ! این یعنی  تولد ؟

شلوغی نکنیم تولد نمیشه که !

وقتی برگشت یک راست رفت و خوابید :))

/ 1 نظر / 4 بازدید

راست میگه دیگه