فرهنگ ...

دیروز و امروز با بچه ها شاهد دعواهایی بودیم که واقعا متاسف شدم ! 

دیروز که دو تا پراید دقیقا جلوی ما طوری مماس شدند که راننده ی سمت راستی نمی تونست پیاده بشه هیچ آسیب و خسارتی هم در کار نبود منتهی راننده ی سمت چپی پیاده شد و کلماتی به کار می برد بسی بی ادبانه و از اون طرف حمله کرد به خانم بچه به بغل پراید سمت راستی  !!! یک آن راننده ی سمت راستی پرید بیرون و با هم دست به یقه شدند و همدیگه رو می کوبیدند به ماشین ما و... و ... 

همسرم زمزمه می کرد احتمالا جایی از ماشین شکست ! ریلکس باشید؛ ریلکس باشید  :)))) 

بالاخره مردم یه جوری جداشون کردند ! هر دو خط و نشون کشون رفتند .

و اما امروز !

طلبکارهای همسایه نگهبان ساختمون رو زدند بعد هم مدام زنگ در رو میزدند و تهدید می کردند که اگر در رو باز نکنید چه بلاهایی سرتون میاریم ! به هیج صراطی هم مستقیم نبودند که به ما مربوط نیست و باز هم متاسفانه خیلی خیلی بی ادبانه صحبت می کردند.

آخرش هم کلی بد وبیراه نثار همه کردند و رفتند!!! 

این هم قسمتی از فرهنگ ما !!!

/ 0 نظر / 19 بازدید