هنوز فرصت هست .

...

«جملاتی که نباید بر زبان بیاوریم و متاسفانه راحت بیان می کنیم .قصّه هایی که نباید گوش کنیم و با کمال تأسف آنهارامقابل چشمان خودمان و بچّه های معصوم پخش و بازگو می کنیم .جاهایی که نباید برویم و می رویم .دوستانی که باید ازآنها فاصله بگیریم و نمی گیریم .حریم هایی که نباید وارد شویم و می شویم .طبیعی است که هرکدام از این ها شبیه کلنگی هستند که به مجسمه ی پاکی و طهارت وجود ما می خورد و بخشی از آن را می کَنَدو دور می اندازد.هیچکس نمی تواند بگوید من همان مجسمه ی پاک روز اوّلم که الان آسیب دیده ام.در حقیقت باید بگوید من کسی هستم که تکّه تکّه از وجود پاک خودم را کَندَم و فروختم تا به این جا رسیدم .یک جا فروشی با تکّه تکّه فروشی نتیجه اش هیچ فر قی نمی کند .فقط در تکّه تکّه فروشی فرد ممکن است خودش را به باقیمانده ای که هنوز نفروخته دلخوش کند و بگوید هنوز چیزهایی دارم .امّا حقیقت این است که انسان مجموعه ی همه چیزهایی است که فروخته و نفروخته .»

...

                                                              مجلّه موفّقیّت نیمه اوّل مرداد 92،ص 46

پ ن : هرچند که من با تعبیر فروش ِ به کاررفته موافق نیستم ولی هنوز ته ِ دل همه ی ما یه قسمت های ناب و خالصی از انسان بودن هست .این روزها فرصتی هست که زنگارهای درون ِ خودمون رو پاک کنیم و روح و وجود ِ واقعی مون رو صیقل بدیم ... .

/ 0 نظر / 4 بازدید