ما خیلی پیشتر از انها مشق انسانیّت کرده ایم

به بهانه ی گام اوّل در توافق تاریخی !
مهم نیست که نتانیاهو از حرص منفجر می شود یا اعراب هنوز از امپراطوری پارس واهمه دارند !شاید توافق هم چندان برایمان اهمیت ندارد ! مهم نیست که گزارش جناب ظریف با آقای کَری متفاوت است .حتّی مهم نیست غنی سازی هست ،نیست ! آب سنگین باشد یا نه ! همین که اندک لبخندی بزنیم .امیدواری در اعماق ِ نگاه خسته مان برق بزند ... برای مابسی ارزشمند است .همین که خودمان را !خود ِ ایرانیمان را آنگونه که هستیم نشان بدهیم .بگوییم اگر هم مخالف باشیم می توانیم صحبت کنیم .احترام به نظر مخالف را سال هاست که می شناسیم به قدمت امپراطوری پارس ! (به قول سفیر عربستان) می فهمیم و خوشحالیم که درک می شویم .همین هاست که ما مردم معمولی راخیلی خوشحال می کند .همین که می توانیم با استفاده از فرصتی که به دست آمد به آنها نشان دهیم ما خیلی پیش تر از آنها انسانیّت را مشق کرده ایم .ما را با بعضی ها اشتباه نگیرند :))) که مشت نمونه ی خروار نیست !

/ 6 نظر / 8 بازدید
...

اصلا فکر نمی کردم ریز اخبار رو هم دنبال می کنی خیلی جالبه !

دوست

واقعا مهم نیست .سفیر عربستان چی گفته مگه ؟

اینجا رو که خوندم متوجه شدم چقدر دید ِ بازی داری به دور از طرفداری از کسی

آنا جان شما نظرتون رو راجه به متن خانم افشین نوید ندادین؟!

اوه مادر جان

نازلی

جانا سخن از زبان ما میگویید... عالی بود آنا جان