چشم تو ناز می کند ناز جهان تو را رسد

                                              مولوی 

/ 1 نظر / 4 بازدید
باهری

درود بر آنای عزیز چشم تو ناز می کند... حالتون خوبه؟ [لبخند]