داغلاری سوکَر تیراختور !

بچّه ها حدود ساعت سه می رسند .تیراختور ما هم سه و نیم شروع می شد .نرسیده جفتشون لحاف و بالش آوردن و ولو شدن جلوی تلویزیون ،لحاف پسر جانمان که قرمز است !برادر همسرم از تهران آمده و از ورزشگاه لحظه به لحظه مخابره می کند .من هم جو زده می شوم و می خواهم ببینم چه خبر شده ؟یک اخراجی و دوگل ! همون اوّل که از تیراختور یک بازیکن به حق یا ناحق اخراج شد بچّه ها لحاف رو کشیدن رو سرشون و خوابیدن !پسرم اواخر بازی بیدار شد و یه نیم نگاهی به نتیجه انداخت و خمیازه کشان گفت :خب عزای عمومی اعلام می شود !مامان خانم حالا نشستی چی رو نگاه می کنی برو به کارت برس و من تمام مدّت به این فکر می کردم که در این سرما و برف این جماعت بی شال و کلاه شب حتما تب می کنند ! از سرما هم نباشد از زور ِ باخت !چه شوقی می کردند چه شد .

خلاصه سکوت است و خدا به داد داور برسد که به دست همشهری هایم نیفتد !!

/ 11 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شبنم

سلام:) نمی دونستم باخته..

مینجق

یادآوری می کنم تک تک آن طرفداران یکی هستند مثل نورچشمی های خود شما. نورچشمی یک آنای دیگر! هر تبلیغی علیه آنها شود برای من یکی عزیز هستند. من از فوتبال چیزی سر در نمی آورم اما وقتی می بینم برای جوانان درسخوان و کوشا و باشعور ما که زیر انواع و اقسام فشارهای فرهنگی و اجتماعی و قیود بی مورد دست و پا گیر هستند همین تراختور بستری برای ابراز احساسات و فراغبالی فراهم آورده از تراختور خوشم می آید. تراختور و برد و باخت آن برای من اهمیتی ندارد اما دلخوشی طرفداران آن برایم بسیار مهم است. وقتی می بینم برای جوانان کوشا و درسخوان ما در غربت تراختور کورسویی از شعف می آورد و باعث می شود زندگی خشن خوابگاهی برایشان اندکی قابل تحمل تر شود با خود می گویم:"یاشاسین تراختور!"

مینجق

یادآوری می کنم تک تک آن طرفداران یکی هستند مثل نورچشمی های خود شما. نورچشمی یک آنای دیگر! هر تبلیغی علیه آنها شود برای من یکی عزیز هستند. من از فوتبال چیزی سر در نمی آورم اما وقتی می بینم برای جوانان درسخوان و کوشا و باشعور ما که زیر انواع و اقسام فشارهای فرهنگی و اجتماعی و قیود بی مورد دست و پا گیر هستند همین تراختور بستری برای ابراز احساسات و فراغبالی فراهم آورده از تراختور خوشم می آید. تراختور و برد و باخت آن برای من اهمیتی ندارد اما دلخوشی طرفداران آن برایم بسیار مهم است. وقتی می بینم برای جوانان کوشا و درسخوان ما در غربت تراختور کورسویی از شعف می آورد و باعث می شود زندگی خشن خوابگاهی برایشان اندکی قابل تحمل تر شود با خود می گویم:"یاشاسین تراختور!"

مینجق

یادآوری می کنم تک تک آن طرفداران یکی هستند مثل نورچشمی های خود شما. نورچشمی یک آنای دیگر! هر تبلیغی علیه آنها شود برای من یکی عزیز هستند. من از فوتبال چیزی سر در نمی آورم اما وقتی می بینم برای جوانان درسخوان و کوشا و باشعور ما که زیر انواع و اقسام فشارهای فرهنگی و اجتماعی و قیود بی مورد دست و پا گیر هستند همین تراختور بستری برای ابراز احساسات و فراغبالی فراهم آورده از تراختور خوشم می آید. تراختور و برد و باخت آن برای من اهمیتی ندارد اما دلخوشی طرفداران آن برایم بسیار مهم است. وقتی می بینم برای جوانان کوشا و درسخوان ما در غربت تراختور کورسویی از شعف می آورد و باعث می شود زندگی خشن خوابگاهی برایشان اندکی قابل تحمل تر شود با خود می گویم:"یاشاسین تراختور!"

کوثر

کلا در مورد فوتبال نظر خاصی ندارم... ولی تیراختور که بازی داره بیشتر بخاطر جوی که مردم شهر دارن دلم می خواد ببره که بعدش بریم بیرون کمی بخندیم شاد شیم... [نیشخند]

اردیبهشت

[لبخند]

مامان علیرضا و حسین

پسر همسایه مان که کلاس پنجم است کلیدش را جا گذاشته بود آمده بود خانه ی ما. طرفدار استقلال بود. من هم مجبور شدم برای اولین بار از تراختور دفاع کنم! ولی انگار ورود خوبی نداشتم به هواداران فوتبال!