اندر مزایای خواهری

این روزها آنقدر تلخ شده ام که با صد من عسل هم نمی توانم خودم را قورت بدهم ! کسی جلویم آفتابی نمی شود !مخصوصا برادرم !همسرم که یک کلمه از شرکت نمی گوید مبادا من شروع کنم به بازپرسی !خواهرم یواش بحث را می کشد به جایی که خُبی بگوید و شروع کند !شروع نکرده ختم جلسه را اعلام می کنم !مُدام یک سؤال توی ذهنم رفت و آمد می کند .اگر مامان بود چه می کرد ؟ هیچوقت تا این حد احساس عجز نکرده بودم !خواهری پردردسرترین نقش زندگی من است !

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید