آن روزها ی ِ ما و این روزها ی ِ جوان تر ها

خوب که دقّت می کنم ،می بینم جوان های امروزی نسبت به آن وقت های ما خیلی ریخت و پاش دارند ،انتظارات زیادی دارند ،توقعّات بیشتری هم دارند(چه از والدین و چه از بقیّه ) و این برایشان مشکل ساز شده البتّه منکر فاصله ی زمانی خودم با جوانان نیستم وفرق آنروزها را با امروز هم خوب می فهمم .این بهانه ها دلیل ِ  بی نظمی و بی برنامه بودن مالی نمی شود . شاهزاده ی سوار بر اسب سفید و دختر شاه پریان وجود دارد امّا در افسانه ها ،واقع بین بودن بهترین راه است تا سرخورده نشوند .

نمی دانم شاید من اشتباه فکر می کنم و به قول دوست ِ جوانی که بسیار رُک گفت:سیز سَفِهسیز!! شاید هم بسیار شعورلی هستیم.:)

/ 3 نظر / 3 بازدید
باهری

سلام آنا خانم من که شخصن نگران آینده این نسل بقول شما پرتوقع و پر فیس وافاده هستم. البته ما پدر ومادر ها هم کم بی تقصیر نیستیم. [گل]

مینجق

سلام آنا جان خوبید؟ ظاهرا همه ی مددجویان شعبه ی آذربایجان شرقی کفیل پیدا کرده اند. تبریک می گویم. امیدوارم همه شان موفق شوند و خدا به کفیلان عمر و عزت دهد. می خواستم ببینم شما این موسسه را می شناسید: http://greenhearts.ir/ به نظرم خوبه که حالا روی تبلیغ این موسسه کار کنیم. اهدافش شبیه اهداف بنیاد کودک است.

مامان علیرضا و حسین

سلام من با شما کاملا موافقم روانشناسی در تی وی می گفت که نسل جوان این روزه در کودکی خود باقی مانده است و هنوط وارد نوجوانی نشده است. دوره ی کودکی دوره داشتن توقع بدون داشتن مسئولیت است.