احتمالات

دخترم: مگه چهارشنبه روز آخر مدرسه نیست ؟

خب !

دخترم: این خانم قرآن ِ ما هم گفته امتحان می گیره ها ! به فرض که کتبی گرفت کِی اصلاح می کنه میده ؟ فوقش بپرسه اونم چند درصد احتمال داره نوبت به من برسه ؟! 

/ 2 نظر / 4 بازدید

حق با دخترته

[خنده]