سوال

مامان ؟ ... آدما که وحشی نیستن ؟ منتظر جواب نشد و رفت اتاقش !

/ 2 نظر / 4 بازدید
م

چی شد که این سوال را پرسید ؟

مرجان

واقعیت اینه که بعضئ هاشون هستن و بدتر از اون اینه که قابل تشخیص از سایر آدم ها هم نیستن